Hej, jag heter Magnus Lundin.

Jag är en porträttfotograf från Alingsås/Göteborg. Min inriktning är företagsporträtt och reportagebilder från professionella verksamheter. Jag tror på det autentiska och på att människor snabbt ser igenom det tillrättalagda och arrangerade.

Qamcom
2019
Verksamhetsbilder
2019
Gatuporträtt
2019
Evolvo Technology Sweden
2019
Evalotta Stiernholm
2019
David Stiernholm
2018
Vinngroup
2018
Pollen
2018
Blandade svartvita porträtt
2018
Hjältar på Vinngroup
2017
Blandat
2019
Back to Top