Hej, jag heter Magnus Lundin.

Jag är en porträttfotograf från Alingsås/Göteborg. Min inriktning är företagsporträtt och reportagebilder från professionella verksamheter. Jag tror på det autentiska och på att människor snabbt ser igenom det tillrättalagda och arrangerade.

Reportage
2020
Qamcom
2019
Sport
2019
Evolvo Technology Sweden
2019
Gatuporträtt
2019
David Stiernholm
2018
Back to Top