Hi, I'm Magnus Lundin!

Jag är en porträttfotograf från Alingsås/Göteborg. Min inriktning är företagsporträtt och reportagebilder från professionella verksamheter. Jag tror på det autentiska och på att människor snabbt ser igenom det tillrättalagda och arrangerade.

Back to Top