Hi, I'm Magnus Lundin!

Jag är en porträttfotograf från Alingsås/Göteborg. Min inriktning är företagsporträtt och reportagebilder från professionella verksamheter. Jag tror på det autentiska och på att människor snabbt ser igenom det tillrättalagda och arrangerade.

Porträtt 2050 20200124
2020
Porträtt Qamcom 20200124
2020
Back to Top